Službena vozila arči ko kako hoće

IZVOR: TANJUG Beograd -- Provera upotrebe službenih vozila budžetskih korisnika pokazala je da postoje zloupotrebe, izjavio je generalni državni revizor Radoslav Sretenović. On je istakao da Srbija nema uređen sistem za to, te da osim što nedostaju podaci, ne postoji ni zakon koji reguliše raspolaganje službenim vozilima. Sretenović kaže da postoji i visok rizik za neekonomicno i neefikasno korišćenje službenih vozila, jer ne postoje sveobuhvatni podaci o broju, iskorišćenosti, rashodima i izdacima, pribavljanju i otuđenju službenih vozila, a ne postoji ni zakon koji reguliše upravljanje službenim vozilima. "Revizija je pokazala da Srbija nema ureden sistem korišćenja službenih automobila. Da je tako pokazuje i jedan od nalaza u izveštaju, a koji se odnosi na to da su se za iste relacije navodile razlicite kilometraže", rekao je Sretenović Tanjugu. Proverom je utvrđeno da su putni nalozi pokazaili da se predena kilometraža na istim relacijama značajno razlikuje i kod samog korisnika, a razlike su još veće između analiziranih korisnika vozila. "Kilometraže se za iste relacije razlikuju u desetinama, pa čak i stotinama pređenih kilometara", ukazao je Sretenović. On je nakon revizije čiji su rezultati predstavljeni u julu kao negativni primer naveo budžetskog korisnika koji je za relaciju Beograd - Bor navodio različite kilometraže u rasponu od 207 do 613 kilometara. Kako je kazao, revizija je pokazala da ima zloupotreba i zbog toga je DRI čak podnela jednu krivicnu prijavu, ali je teško proceniti koliko je oštećen budžet budući da je ovakva vrsta revizije zasnovana na studijama slučaja. Prijava je podneta protiv osobe koja je oštetila budžet Srbije za 1,32 miliona dinara, a koristila je službeno vozilo koje je za prvih 10 meseci 2012. godine prešlo 100.000 kilometara. Na ime tog korisnika, dodao je, izdato je samo sedam putnih [...]