Promo spot centriXs

centriXs prvi kompletan sistem za upravljanje poslovanjem u pokretu, baziran na CLOUD tehnologiji donosi informacije u realnom vremenu.