Poštivani sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je firma Meteor u celosti završio implementaciju centriXs sistema u svoj poslovni sistem.