VAF group je višedecenijskim radom na nacionalnom i internacionalnom tržitu kreirala identitet mnogobrojnih aplikativnih programa, brendova i kulturnih događaja. Od samog nastanka posluje sa premijum Klijentima, fokusirajući svoje poslovanje unapređenju i uštedama kroz proverene marketing alate.Shodno tome, višegodinšjim radom i borbom, uspela je da opstane na tržištu, da izgradi i diktira trendove u oblasti merketinga proizvoda, usluga i kreiranja novih marketing strategija. Za svoja dostignuća iz oblasti inovacija dobila je International Quality Crown award 2013. godine u Londonu u zlatnoj kateriji izborom između firmi i kompanija iz 158 zemalja koju dodeljuje Internacionalni Bord Direktora.

VAF group sa ponosom može istaći da uižva prestižnu reputaciju u svetu marketinga kroz koju se reflektuje sublimacija zavidnih referenci, iskustva i znanja na tržištu marketinga. Nikad ne praveći kompromis na uštrb kvaliteta uslovilo je izgradnju poverenja i formiranju saradnje sa mnogobrojnim korporativnim Klijentima koji deluju na nacionalnim i internacionalnim tržištima. Njihov broj se svakodnevno povećava, to i predstavlja najznačajniju referencu, odnosno preporuku VAF group-a.

MARKETINGje najsloženiji, najopštiji i najrazuđenijia nučna disciplina kakvu poznajemo danas. Izrada projekta koga karakterišu korporativni atributi predstavlja marketinški poduhvat koji reflektuje i sublimira sve dimenzije uspeš¡nog marketinga. Stoga VAF group se uvek trudi da Vam prestavi nove alate kojima moežte unaprediti Vaše poslovanje.

Iz svojih višegodinjih poslovnih aranžmana, VAF group selektuje sledeće korporativne Klijente sa kojima je izgradila i odnegovala uspešnu poslovnu saradnju:

Naš¡i Klijenti