Beograd – Ekonomisti smatraju da kontrola korišćenja službenih vozila jeste potrebna, ali ne i dovoljna da bi se ostvarile neophodne uštede.

Prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić zatražio je, prema pisanju Blica, na poslednjoj sednici Vlade Srbije od svih ministarstava da dostave podatke o broju službenih vozila, troškovima održavanja i troškove za gorivo za prošlu i tekuću godinu, a isti zahtev stigao je i na adrese javnih preduzeća.

Ekonomista Milojko Arsić smatra da su uštede u tom sekotur neophodne, ali ne očekuje preterane efekte, pa procenjuje da se smanjenjem troškova za službene automobile i gorivo ne bi moglo uštedeti više od 10 do 15 odsto ukupnih troškova.

To je, kako je precizirao, u najboljem slučaju 15 do 20 miliona evra, mada, kako navodi, svakako bi bilo korisno sprovesti analizu koja bi pokazala koliko svako ministarstvo treba da ima automobila.

I profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić smatra da službena vožila i dnevnice ne treba ukidati, ali je saglasan da država mora da spreči njihovu zloupotrebu.

“Neshvatljivo je da vrlo često vidimo službene automobile koje ljudi koriste popodne, preko vikenda ili za vreme godišnjih odmora. Državni službenik koga su uhvatili da vozi kupus je samo kap u moru. Zloupotreba nema granica”, tvrdi Savić.

On je rekao da pamti vreme kada su državni automobili imali crvene registarske tablice pa su se zloupotrebe lakše otkrivale, a danas se službena i privatna vozila ne razlikuju.

“Moraju se doneti jasni pravilnici, kako bi zloupotreba službenog vozila značila i gubitak radnog mesta, kao i sve druge prateće sankcije”, kaže Savić.

Arsić, inače, u prilog teži da je štednja potrebna, ali da neće mnogo doneti, navodi da, prema njegovim saznanjima, najviše vozila imaju državne službe kojima su, međutim, ta vozila i potrebna, poput policije, vojske, Poreske uprave ili inspekcijskih službi koje rade na terenu, pa se tu na naku uštedu ne može baš računati.

On dodaje i da je teško kontrolisati kada i ko koristi službeno vozilo za obavljanje privatnih poslova, ali predlaže da bi svakako trebalo da se uvede pravilo da vikendima službena vozila ne mogu da se koriste.

“Trebalo bi oštrije kažnjavati za te prekršaje. S druge strane, ako hoćemo to da postignemo, potrebna je i dodatna kontrola, a i to ima svoje troškove”, ukazao je Arsić.

I programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić u izjavi Tanjugu kaže da prostora za ušteda sigurno ima, a da mere ne smeju biti kratkoročne i linearne kao u prethodnom periodu, već treba da budu temeljne.

“Od početka treba videti šta je potrebno da se menja, a ne da se sprovode neke kratkoročne ili linearne mere kao što smo imali prilike u prošlosti da vidimo, a koje ne mogu da donesu neke rezultate. One mogu samo na trenutak da smanje pritisak na budžet… Dobro je što se time bavi politički vrh”, ukazao je Nenadić.

Ističe da još nema dovoljno podataka da bi se procenili efekti ušteda na ograničavanju korišćenja službenih automobila i da će analiza koju je zatražio Vučić, ali i revizija svrsishodnosti trošenja javnih sredsrava državne revizorske institucije, to pokazati.

“U nekoliko navrata bili smo u prilici da vidimo da se ta vozila ne koriste uvek onako kako je predviđeno i za onu namenu za koju su nabavljeni. Sigurno je da bi trebalo uraditi znatno temeljniju analizu i uporediti kakva je ta potrošnja po raznim ministarstvima ili drugim nekim ustanovama koje imaju mogućnost da ih koriste”, rekao je Nenadić.

Jedan od pravaca za reformisanje u ovoj oblasti, prema njegovom mišljenju, bilo bi postavljanje standarda – u smislu kvaliteta vozila i potrošnje goriva.

Uštede su moguće i smanjenjem javnog sektora, mišljenja je programski direktor Cesida Đorđe Vuković koji kaže da je ta “priča stara, ali da je došlo dotle da privreda to više ne može da izdrži”.

“Privreda to ne može odavno da izdrži. Odavno smo mi zemlja u koju vam ubace dinar, pa vam ispadne mnogo manje od toga. Ovde je pitanje bankrota, te stvari moraju da se menjaju i da se napravi ozbiljna država”, rekao je Tanjugu Vuković.

Podatke o troškovima službenih vozila kao i troškovima goriva za prošlu i ovu godinu, Vučić je, kako prenosi Blic, zatražio u petak na sednici Vlade Srbije. On je na toj sednici analizirao i troškove dnevnica za službena putovanja, na koje je otišlo više od 15 miliona evra.

Najviše je na dnevnice potrošilo Ministarstvo unutrašnjih poslova – 901.751.137 dinara.

Ministarstvo odbrane na dnevnice je potrošilo 147.949.363, Uprava carina 34.692.477 dinara, a Republički geodetski zavod 20.267.691 dinara. Bezbednosno informativna agencija na dnevnice je potrošiala 16.786.706, a Vojna obaveštajna agencija – 12.240.297.

Ministarstvo pravde je utrošilo 11.449.732, finansija 10.363.045, a Ministarstvo energetike 9.827.569 dinara.

I na adrese javnih preduzeća stigao je dopis od Ministarstva finansija u kome se traže podaci o troškovima vozila i goriva, a koje su ona u obavezi da pošalju najkasnije do sutra, 8. aprila.

U specifikaciji motornih vozila od javnih preduzeća, naime, traži se da navedu vrstu vozila, marku, godište, kubikažu i vrstu goriva koje koriste. Takođe, traže se i podaci o godišnjim troškovima održavanja vozila u 2013. godini i planirani godišnji troškovi održavanja u tekućoj godini.

Javna preduzeća treba da dostave podatke o godišnjoj potrošnji goriva u 2013. kao i planirane troškove za gorivo za 2014.

U Ministarstvu finansija nismo uspeli da dobijemo odgovor na pitanje da li su ministarstva poslala tražene podatke, dok bi Državna revizorska institucija do kraja aprila trebalo da objavi izveštaj o reviziji upravljanja voznim parkom direktnih korisnika budžeta Republike Srbije, što je Tanjugu potvrdio državni revizor Radoslav Sretenović.

“Trenutno rešavamo prigovore na nacrt izveštaja o reviziji svrsishodnosti upravljanja službenim vozilima budžetskih korisnika… Kroz izveštaj ćemo dati preporuke vladi i direktnim budžetskim korisnicima u cilju poboljšanja procedure upravljanja vozilima”, rekao je Sretenović.

Dodao je i da će, nakon što budu rešeni prigovori, javno biti prezentovan predlog izveštaja, ali “na koji će takođe biti moguć prigovor revidirajućih subjekata”.

Izveštaj bi trebalo da sadrži broj vozila, troškove nabavke vozila, njihovog održavanja, dnevnice vozača…