centriXs iznad svega <complete enterprise network tracking report exchange sytem>

Prednosti koje centriXs donosi u %

UŠTEDE NA GORIVU 42
POVEĆANJE PRODUKTIVNOST 97
SMANJENJE TROš KOVA ODRžAVANJA 61
UNAPREĐENJE BEZBEDNOST 93

Kompletna kontrola na jednom mestu

Ako se Vaš¡e poslovanje odvija na terenu, zapitajte se, kolika je stvarna kontrola koju imate nad njim?Da li je deo Vaeš¡g poslovnog uspeha u rukama Vaš¡ih zaposlenih? Vaša firma je sistem u pokretu gde svi rade zajedno pridravajući se pravila, u svrhu postizanja zacrtanih ciljeva. Što je taj sistem pametniji to bolje po Vas. Ako su vozilo ili radnik na terenu oni mogu da se kreću ili da stoje, ali Vi uvek morate znati gde i zaš to! U Vašem najboljem interesu je da znate sve, kako biste uvek reagovali na vreme. Vreme je da uspostavite pametan sistem upravljanja i kontrole koji će okrenuti stvari u Vašu korist i ništa više neće biti prepušteno slučaju.

Moduli centriXs sistema

Konfiguršite module centriXs sistema prema potrebama Vaš¡e kompanije. Ukoliko imate posebne zahteve centriXs je fleksibilan i uvek Vam ostavlja mogućnost za nadogradnju. Ovakva modularnost automatski podrazumeva da Vi formirate cenu centriXs sistema prema Vaš¡im potrebama.

 • go2fleet kompletan sistem za prećenje vozila
 • go2dashboard kompletan sistem za brzi pregled flote
 • go2route kompletan sistem za rutiranje
 • go2service kompletan sistem za vođenje servisnih knjiica
 • go2markers kompletan sistem za kreiranje markera
 • go2communicator kompletan sistem za internu komunikaciju
 • go2alerts kompletan sistem za SMS i e-mail alarmiranje
 • go2addressbook kompletan sistem za vođenje kontakata zaposlenih
 • go2workorderkompletan sistem za vođenje radnih naloga
 • go2timetrack kompletan sistem za vođenje radnih sati
 • go2vehicles kompletan sistem za pregled pojedinačnih vozila
 • go2calendar kompletan sistem za vođenje događaja
 • go2tasks kompletan sistem za pravljenje podsetnika
 • go2susers kompletan sistem za administraciju korisnika
 • go2reports kompletan sistem izradu izveš¡taja
 • go2mysteryshop kompletan sistem pračenje i prikupljanje podataka
 • go2roadmap kompletan sistem za vođenje poslovnih projekata
 • go2merchandisers kompletan sistem za nadzor merchandisera