Elektroizgradnja Beograda je uspešno izvršila implementaciju centrix sistema u cilju produktivnijeg poslovanja. Ovaj poduhvat je preduzeću Elektroizgradnja, doneo veliki benefit kad je u pitanju kontrola troškova. Naime, centriXs sistem je doprineo da se izbegne nepotrebna potrošnja goriva, kao i da se smanje troškovi komunikacije i transporta. Upotrebom centrix sistema, najsavremenijeg sistema za praćenje vozila, preduzeće Elektroizgradnja, ostvarila je mogućnost da lako locira svoja vozila i da ima jasan uvid u svoje poslovanje i dok su vozila na terenu.